สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตอาสา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

สกร.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านจิตอาสา สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่อ…

สกร.อำเภอตาลสุม ข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางโอภาส ธรรมวัตร ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอตาลสุม เข้าร่วมกิจกรรม…

กำหนดส่งเล่มประเมิน พร้อมไฟล์ PDF และคลิปวีดีทัศน์นำเสนอ ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

กำหนดส่งเล่มประเมิน พร้อมไฟล์ PDF และคลิปวีดีทัศน์นำเสนอ ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม &gt…

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน…

หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่ารับรองประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารในการประชุมราชการ

หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ค่ารับรองประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารในการประชุมราชการ ค…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี 14 พฤษภาคม 2567 สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศ.อ.ศ.อ. ครบ 70 ปี 14 พฤษภาค…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผอ.สกร.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน…

เผยแพร่งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขมราฐ 2566

เผยแพร่งานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี…

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนมดแดง เพื่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ และปรับปรุงอาคาร ศกร.ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.สกร.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภ…

กำหนดส่งเล่มประเมิน พร้อมไฟล์ PDF และคลิปวีดีทัศน์นำเสนอ ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

กำหนดส่งเล่มประเมิน พร้อมไฟล์ PDF และคลิปวีดีทัศน์นำเสนอ ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ราย…