สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ การจัดซื้อสื่อแบบเรียน (รายวิชาเลือกเสรี)

0
กศน.อุบลฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ การจัดซื้อสื่อแบบเรียน (รายวิชาเลือกเสรี)
………………………………..
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
เวลา 10.00 น.
………………………………….
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ การจัดซื้อสื่อแบบเรียน (รายวิชาเลือกเสรี) โดย นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี กศน.อำเภอตระการพืชผล กศน.อำเภอสำโรง กศน.อำเภอโพธิ์ไทร กศน.อำเภอบุญฑริก กศน.อำเภอพิบูลมังสาหาร กศน.อำเภอสิรินธร กศน.อำเภอนาจะหลวย กศน.อำเภอม่วงสามสิบ กศน.อำเภอดอนมดแดง กศน.อำเภอโขงเจียม กศน.อำเภอตาลสุม ผู้รับผิดชอบงานแผน กศน.อำเภอ และ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ซึ่งการประชุมหารือดังกล่าวนั้น สืบเนื่องจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้อสื่อแบบเรียนในรายวิชาเลือกเสรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ครู กศน. นำไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และเป็นการขับเคลื่อน การบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ณ ห้องประชุมแก่งสะพือ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โพสล่าสุด