กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการอ่าน โดยจัดกิจกรรมปลูกฝังลูกรักเป็นนักอ่าน ให้เด็กๆได้มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนร่วมกับผู้ปกครอง อาทิ อ่านหนังสือให้ลูกฟัง อ่านนิทานจากภาพ

🐯🏕️กศน.อำเภอเหล่าเสื

Read more

กศน.อำเภอนาตาล รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 📌วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

กศน.อำเภอนาตาล รับกา

Read more

กศน.อำเภอเดชอุดม จัดโครงการงเสริมสร้างศักยภาพ สุขภาวะทางกายของนักศึกษาคนพิการ มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีขึ้นของนักศึกษาผู้พิการ

กศน.อำเภอเดชอุดม จัด

Read more

กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก นิเทศ ติดตามการจัดโครงการจัดศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มสนใจ) หลักสูตร การทำเหรียญโปรยทาน

. 🌷🐯ข่าวประชาสัมพันธ

Read more

กศน.อำเภอนาเยีย ร่วมพิธีเปิดโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566

กศน.อำเภอนาเยีย 📆วัน

Read more

🐯🏕️กศน.อำเภอเหล่าเสือโก้ก🐯🌷 ลงพื้นที่ นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตามปฏิทินการนิเทศ กิจกรรม สัปดาห์สร้างสุข กศน.สร้างงาน สร้างอาชีพ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก

. 🌷🐯ข่าวประชาสัมพันธ

Read more

กศน.อำเภอบุณฑริก ร่วมจัดกิจกรรมสาธิตอาชีพ กศน. และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการความรู้สู่ชุมชน” พร้อมให้บริการรถห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่(รถโมบาย) จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤ

Read more

💥🌟กศน.อำเภอโขงเจียม 🌟💥 ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

💥🌟ข่าวเด่น โขงเจียม

Read more

กศน.อำเภอสำโรง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอสำโรง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุล

Read more