ผอ.กศน.อุบลฯ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.กศน.อุบลฯ เป็นประ

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมพิธ

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการลงพื้นที่ดูงานเกี่ยวกับ “การจัดการการศึกษาให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมต้อ

Read more

ผอ.กศน.จ.อุบลฯ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ซึ่งมีกำหนดการเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การจัดการการศึกษาให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.กศน.จ.อุบลฯ ลงพื้

Read more

ผอ.กศน.จ.อุบลฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

ผอ.กศน.จ.อุบลฯ เป็นป

Read more

กศน.อุบลฯ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566

กศน.อุบลฯ ประชุมผู้อ

Read more

รอง.ผอ.กศน.จ.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

  รอง.ผอ.กศน.จ.

Read more

ผอ.กศน.จ.อุบลฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางประกันคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และ กศน. ครั้งที่ 4

ผอ.กศน.จ.อุบลฯ ร่วมป

Read more