กศน.อุบลฯ ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

กศน.อุบลฯ ประชุมผู้อ

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงศึกษาธิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

ศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางสำรอง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1,2 และ 3

🗓️ วันที่ 7 พฤษภาคม

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมประชุมพัฒนากลไกโอบอุ้มคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมประ

Read more