ผอ.กศน.อุบลฯ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.กศน.อุบลฯ เป็นประ

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมพิธ

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการลงพื้นที่ดูงานเกี่ยวกับ “การจัดการการศึกษาให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมต้อ

Read more

สำเนาหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง สำนักอำนวยการ กลุ่มช่วยอำนวยการ ที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/๑๗๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖ เรื่อง การศึกษาของเด็กที่อยู่นอกโรงเรียน แต่อายุไม่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

ผอ.กศน.จ.อุบลฯ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ซึ่งมีกำหนดการเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การจัดการการศึกษาให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.กศน.จ.อุบลฯ ลงพื้

Read more

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากสถานีแก้หนี้ครู ในงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ (Co – Learning space) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

ผอ.กศน.จ.อุบลฯ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบล ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

ผอ.กศน.จ.อุบลฯ เป็นป

Read more