ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่า

Read more

🌈 กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี รับคณะศึกษาดูงานจากคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เกี่ยวกับ “การจัดการการศึกษาให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ”

🌈 กศน.อำเภอเมืองอุบล

Read more

กศน.อุบลฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กศน.อุบลฯ ร่วมพิธีลง

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมียม พลัส ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.กศน.อุบลฯ เป็นประ

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมพิธ

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ในการลงพื้นที่ดูงานเกี่ยวกับ “การจัดการการศึกษาให้กับผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมต้อ

Read more