ผอ.กศน.อุบลฯ ต้อนรับ เลขาฯ กศน. ในการตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ในปีงบ 65

0 0
Read Time:2 Minute, 45 Second
ผอ.กศน.อุบลฯ ต้อนรับ เลขาฯ กศน. ในการตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ในปีงบ 65
……………………………………….
วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 น.
……………………………………….
เลขาธิการ กศน. ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่ม สามเหลี่ยมมรกต กำหนดการระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ โดยในวันนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานกิจกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเยี่ยมชมความก้าวหน้ากิจกรรมก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี และในเวลา 13.30 น. เลขาธิการ กศน. ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 5 ภูมิภาค Co-Learning Space ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีเปิดป้ายที่ทำการกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกตและพิธีเปิดป้าย สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานีและ กศน.อำเภอเมืองอุบลราชธานี จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของสถานศึกษา กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต
ทั้งนี้ ดร.สุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิกร กศน. ได้รับฟังการกล่าวรายงานจาก นายทัศน์พล เรืองศิริ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ในผลการดำเนินงาน และรับทราบแนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งกล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ ผมมีแนวทางในการขับเคลื่อนงาน กศน. ภายใต้หลักการ “กศน.เพื่อประชาชน ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” โดยมีพระบรมราโชบายยุทธศาสตร์ชาติ ระเบียบ ข้อกฎหมาย นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงาน กศน. เป็นหลักการ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพในมิติต่าง ๆ คือ การจัดการเรียนรู้คุณภาพ อาทิ การปรับปรุงหลักสูตร การวัดผลประเมินผลการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ และการนิเทศ กำกับ ติดตาม การสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ อาทิ การส่งเสริมการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสตรีตั้งครรภ์ การส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาและดิจิทัล การสร้างสมรรถนะและทักษะชีวิต อาชีพ และวิชาการ องค์กร/สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้คุณภาพอาทิ ยกระดับมาตรฐาน กศน.ตำบลให้มีคุณภาพ การส่งเสริมกลุ่ม กศน.จังหวัด ให้เข้มแข็งการให้บริการวิทยาศาสตร์เชิงรุก มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และการสร้างอาสาสมัคร กศน. และการบริหารจัดการคุณภาพ อาทิ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง พัฒนาบุคลากรทุกประเภททุกระดับ การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างภาคีเครือข่ายและ
การมีส่วนร่วม การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหาร และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งการขับเคลื่อนแนวทาง ดังกล่าวนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุน ภารกิจ ถือเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การเป็น”กศน. เพื่อประชาชน “ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ” อย่างแท้จริง เลขาธิการ กศน.กล่าว!!
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *