กศน.อำเภอบุณฑริก ร่วมจัดกิจกรรมสาธิตอาชีพ กศน. และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการความรู้สู่ชุมชน” พร้อมให้บริการรถห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่(รถโมบาย) จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤ

Read more

💥🌟กศน.อำเภอโขงเจียม 🌟💥 ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

💥🌟ข่าวเด่น โขงเจียม

Read more

กศน.อำเภอสำโรง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอสำโรง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุล

Read more

กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์ ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วม โดยจัดเตรียมถุงยังชีพ เตรียมสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน

⏰⏰วันที่ 18 ตุลาคม 2

Read more

🌈กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์🌈 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

🌈กศน.อำเภอสว่างวีระว

Read more

กศน.อำเภอบุณฑริก จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565

📢ข่าวเด่นประจำเดือนก

Read more

กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุและพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระดับประถมศึกษา

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๕ น

Read more