กศน.อำเภอเขมราฐ ประกอบพิธี🌈🔅พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 📲📲

🌈🔅พิธีทบทวนคำปฏิญาณแ

Read more

กศน.อำเภอบุณฑริก ร่วมงาน 121 ปี งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ทวยราษฎร์ไฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษาเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอบุณฑริกได้รางวัลชนะเลิศประเภทแกะสลักขนาดกลาง

📢 วันที่ 14 กรกฎาคม

Read more

กศน.อำเภอสำโรง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร “1 อำเภอ 1 ถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ ทาน ศีล ภาวนาและการสงเคราะห์และกิจกรรม 1 ตำบล 1 คลังยาและอาหารชุมชน “

เช้าวันที่ 20 กรกฎาค

Read more

กศน.อำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดศูนย์สินค้าOTOP เมืองเรืองแสง โดยนำ นิทรรศการ สาธิตอาชีพ “สร้างงาน สร้างอาชีพ “ ในงานท่องเที่ยวดินแดนมหัศจรรย์เมืองเรืองแสง สานสัมพันธ์ 2 แผ่นดินไทยลาว ช่องเม็ก”

วันที่ 16 กรกฎาคม 25

Read more

กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์ จัดโครงการส่งเสริมการจัดการ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะและจัดตั้งธนาคารขยะต้นแบบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้การจัดการ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ และให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายจัดตั้งธนาคารขยะต้นแบบหมู่บ้าน

🗓 วันที่ 6 กรกฎาคม 2

Read more

กศน.อำเภอโขงเจียม มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอโขงเจียม

วันที่ 10 มิถุนายน 2

Read more

กศน. อำเภอเหล่าเสือโก้ก มอบหมายให้บุคลากรรับหน้าที่เป็นวิทยากร อบรมการประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีให้กับประชาชนอำเภอเหล่าเสือโก้กเพื่อจัดนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันพุธ ที่ 8 มิถุนาย

Read more

กศน.อำเภอน้ำขุ่น มอบหมายให้คณะครู บุคลากร นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ หลากหลายกิจกรรม กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบาย กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมระบายสีหุ่นปูนปั้นพลาสเตอร์ กิจกรรมสอนการทำผีเสื้อ กิจกรรมสอนการทำแซนวิสไส้ทะลัก กิจกรรมน้ำดื่มสมุนไพร ร่วมให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่

🌟กศน.อำเภอน้ำขุ่น🌟 ☘

Read more

กศน.อำเภอสิรินธร พร้อมด้วยบุคลากร ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤฎีใหม่ และการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ

วันที่ 9 มิถุนายน 25

Read more