ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันอังคารที่ 28 มิถุ

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน จากสำนักงาน กศน. เพื่อมาตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 17 มิถุน

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ เป็นคณะกรรมการในการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และ กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 8 มิถุนายน

Read more

กศน.อุบลฯ จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง e-PMS. (Electronic Procurerent management system) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบออนไลน์ รุ่นที่ ๔ และ ๕

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษ

Read more