กศน.อุบลฯ ทำกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมเคารพธงชาติแล

Read more

กศน.อุบลฯ รับมอบถุงยังชีพ จากสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

กศน.อุบลฯ รับมอบถุงย

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุล

Read more