รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่1ปีการศึกษา2565และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่2ปีการศึกษา2564

รายงานผลการประเมินเท

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ นำบุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ผอ.กศน.อุบลฯ นำบุคลา

Read more

กศน.อำเภอเขมราฐ ประกอบพิธี🌈🔅พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 📲📲

🌈🔅พิธีทบทวนคำปฏิญาณแ

Read more

กศน.อำเภอบุณฑริก ร่วมงาน 121 ปี งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ทวยราษฎร์ไฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษาเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอบุณฑริกได้รางวัลชนะเลิศประเภทแกะสลักขนาดกลาง

📢 วันที่ 14 กรกฎาคม

Read more

กศน.อำเภอสำโรง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร “1 อำเภอ 1 ถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ ทาน ศีล ภาวนาและการสงเคราะห์และกิจกรรม 1 ตำบล 1 คลังยาและอาหารชุมชน “

เช้าวันที่ 20 กรกฎาค

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.

รายชื่อผู้ผ่านการคัด

Read more

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 และของทุกปี

การจัดกิจกรรมเฉลิมพร

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

กศน.อำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดศูนย์สินค้าOTOP เมืองเรืองแสง โดยนำ นิทรรศการ สาธิตอาชีพ “สร้างงาน สร้างอาชีพ “ ในงานท่องเที่ยวดินแดนมหัศจรรย์เมืองเรืองแสง สานสัมพันธ์ 2 แผ่นดินไทยลาว ช่องเม็ก”

วันที่ 16 กรกฎาคม 25

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการ ในการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมต้อ

Read more