ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 101 พร้อมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ผอ.กศน.อุบลฯ นำบุคลา

Read more

กศน.อุบลฯ ต้อนรับ ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. ในการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง สำนักงาน กศน.สังกัดสัญจร

กศน.อุบลฯ ต้อนรับ ดร

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ลานคนเดิน PLEARN วันสุข # 2” โดยมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ เป็นประธานพิธีเปิด

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมพิธ

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ การจัดซื้อสื่อแบบเรียน (รายวิชาเลือกเสรี)

กศน.อุบลฯ ประชุมชี้แ

Read more

สำนักงาน กศน. ได้อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 งบรายจ่ายอื่่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 4 ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงาน กศน. ได้อนุ

Read more

กศน.อุบลฯ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 2 สิงหา

Read more