สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอส่งสำเนาหนังสือการเสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาสายงานสอน สังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

กศน.อำเภอบุณฑริก ร่วมจัดกิจกรรมสาธิตอาชีพ กศน. และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “ห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการความรู้สู่ชุมชน” พร้อมให้บริการรถห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่(รถโมบาย) จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤ

Read more

กศน.อุบลฯ ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา กศน.อุบลราชธานี “ดงอู่ผึ้งเกมส์” ครั้งที่ 9 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

กศน.อุบลฯ ประชุมเตรี

Read more

💥🌟กศน.อำเภอโขงเจียม 🌟💥 ร่วมกับโรงเรียนบ้านด่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

💥🌟ข่าวเด่น โขงเจียม

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน  รายการสื่ออำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงาน กศน. จังหวั

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ที่สนใจ และมีความประสงค์สมัครคัดเลือกผู้แทนลูกเสือ สามารถจัดส่งเอกสาร/หลักฐานไปยังสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งประกาศ เรื่องการมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง

การมอบหมายให้พนักงาน

Read more