รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.

รายชื่อผู้ผ่านการคัด

Read more

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565 และของทุกปี

การจัดกิจกรรมเฉลิมพร

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

กศน.อำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดศูนย์สินค้าOTOP เมืองเรืองแสง โดยนำ นิทรรศการ สาธิตอาชีพ “สร้างงาน สร้างอาชีพ “ ในงานท่องเที่ยวดินแดนมหัศจรรย์เมืองเรืองแสง สานสัมพันธ์ 2 แผ่นดินไทยลาว ช่องเม็ก”

วันที่ 16 กรกฎาคม 25

Read more

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการ ในการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมต้อ

Read more