ผอ.กศน.อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันอังคารที่ 28 มิถุ

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน จากสำนักงาน กศน. เพื่อมาตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 17 มิถุน

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดตอบแบบสอบถามฯ และส่งกลับไปยังกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ภายในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

สำนักงาน กศน. จังหวั

Read more

กศน.อำเภอโขงเจียม มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอโขงเจียม

วันที่ 10 มิถุนายน 2

Read more

กศน. อำเภอเหล่าเสือโก้ก มอบหมายให้บุคลากรรับหน้าที่เป็นวิทยากร อบรมการประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีให้กับประชาชนอำเภอเหล่าเสือโก้กเพื่อจัดนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันพุธ ที่ 8 มิถุนาย

Read more

กศน.อำเภอน้ำขุ่น มอบหมายให้คณะครู บุคลากร นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ หลากหลายกิจกรรม กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่รถโมบาย กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมระบายสีหุ่นปูนปั้นพลาสเตอร์ กิจกรรมสอนการทำผีเสื้อ กิจกรรมสอนการทำแซนวิสไส้ทะลัก กิจกรรมน้ำดื่มสมุนไพร ร่วมให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่

🌟กศน.อำเภอน้ำขุ่น🌟 ☘

Read more

กศน.อำเภอสิรินธร พร้อมด้วยบุคลากร ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤฎีใหม่ และการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอสุวรรณภูมิ

วันที่ 9 มิถุนายน 25

Read more

🎍🎍กศน.อำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมในพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

🎍อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อ

Read more