สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more